Venttiseiska

Rakennuttajatoimisto Venttiseiska on oman alansa vahva tekijä ja yhteenlaskettuna asiantuntevat ammattilaiset omaavat mittavan määrän kokemusta. Terävöitimme V7:n ilmeen viestimään tätä voimakkaasti. Olemassaolevat powerpointit ja wordit yhtenäistettiin ja uusasiakashankintaan luotiin esitesarja palveluista. Nyt yrityksen materiaalit ovat yhtenäiset kautta linjan.  

 

Kuminan käsialaa:
• Värimaailman, visuaalisten elementtien ja typografian
määrittely
• Verkkosivujen uudistuksen suunnittelu ja toteutus
• Asiakirja- ja powerpoint-pohjien suunnittelu ja toteutus
• Palveluesitteiden suunnittelu

 

www.venttiseiska.fi